Available courses

Materiały dydaktyczne do przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" w klasie drugiej Szkoły Branżowej I stopnia w MOS w Łysej Górze

Kurs do przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" w klasie pierwszej SZkoły Branżowej I stopnia w MOS w Łysej Górze

W tym kursie będę umieszczał ciekawostki i zagadki do rozwiązania dla chętnych. Nagrodą za dobre rozwiązanie (z uzasadnieniem) jest tylko zasłużona sława....

Zawiera materiały do przedmiotu Podstawy Knstrukcji Maszyn dla  uczniów klasy 1br w Szkole Brznżowej I stopnia w MOS w Łysej Górze.

Zawiera materiały do przedmiotu "Techniki wytwarzania części maszyn, urządzeń i narzędzi dla klasy 1br Szkoly Branżowej I stopnia w MOS w Łysej Górze.

Materiały d przedmiotu "Rysunek techniczny zawodowy" dla uczniów klasy 1br w Szkole Branżowej  I st. w MOS w Łysej Górze

Zawiera materiały z przedmiotu TECHNOLOGIA I MATERIAŁOZNAWSTWO dla uczniów z klasy 1br w Szkole Branzowej I stopnia w MOS w Łysej Górze.