Available courses

Zawiera materiały do przedmiotu Pracownia PKM dla uczniów klasy 1br w Szkole Brznżowej I stopnia w MOS w Łysej Górze.

Zawiera materiały do przedmiotu "Techniki wytwarzania części maszyn, urządzeń i narzędzi dla klasy 1br Szkoly Branżowej I stopnia w MOS w Łysej Górze.

Materiały d przedmiotu "Podstawy konstrukcji maszyn dla uczniów klasy 1br wSB I st. w MOS w Łysej Górze

Zawiera materiały z przedmiotu TECHNOLOGIA I MATERIAŁOZNAWSTWO dla uczniów z klasy 1br w Szkole Branzowej I stopnia w MOS w Łysej Górze.