Available courses

Kurs zawiera materiały, przydatne do nauki przedmiotu BHP (czyli bezpieczeństwo, higiena i prawo pracy - czyli zestawu naul o pracy.

Kurs opisuje sposób użycia platformy Moodle, na której się znalazłeś. Opisuje co zawiera i jak tego używać ucząc się zdalnie. Zagladaj tu zawsze w przypadku trudności w uzuwaniu Moodle'a. Powodzenia!

Kurs prezentuje podstawy mechaniki technicznej, przeznaczone dla klasy 1 br na przedmiot Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo. Materiały pochodż z KOWEZiU.

Kurs zajmuje się materiałami, używanymi do budowy maszyn. Omawiane są materiały, najczęściej stosowane w budowie maszyn, urządzeń i narzędzi. Także ich własności i sposoby ich badania.

Kurs zawiera informacje na temat odmian alotropowych żelaza, struktur i faz występujących w stali i ich przemianach temperaturowych. Opisuje także operacje obróbki cieplnej i cieplnochemicznej stali.

Kurs podstaw obróbki ręcznej w ślusarstwie. Obejmuje materiał klasy pierwszej Szkoły Branżowej I stopnia.

Kurs obejmuje zagadnienia z mechatroniki, przewidziane w klasie 2 branżowej w ramach przedmiotu Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo - w semestrze drugim.

Zawiera materiały do przedmiotu Podstawy Knstrukcji Maszyn dla  uczniów klasy 1br w Szkole Brznżowej I stopnia w MOS w Łysej Górze.

Kurs zawiera filmy o tematyce technologicznej umieszczone w miejscu, albo linki do YouTube'a. Są one pogrupowane tematycznie.

Zawiera materiały do przedmiotu "Techniki wytwarzania części maszyn, urządzeń i narzędzi dla klasy 1br Szkoly Branżowej I stopnia w MOS w Łysej Górze.

W tym kursie będę umieszczał ciekawostki i zagadki do rozwiązania dla chętnych. Nagrodą za dobre rozwiązanie (z uzasadnieniem) jest tylko zasłużona sława....

Zawiera materiały z przedmiotu TECHNOLOGIA I MATERIAŁOZNAWSTWO dla uczniów z klasy 1br w Szkole Branzowej I stopnia w MOS w Łysej Górze.

Materiały d przedmiotu "Rysunek techniczny zawodowy" dla uczniów klasy 1br w Szkole Branżowej  I st. w MOS w Łysej Górze

Kurs przeznaczony dla uczniów klasy 3 Szkoły Branżowej. Zawiera informacje formalne o egzaminie zawodowym oraz przykładowe arkusze testów teoretycznych i egzaminu praktycznego.

Kurs zawiera prezentacje z zakresu maszynowej obróbki plastycznej. Także opisuje mechanizację odlewnictwa.