Zawiera materiały do przedmiotu Podstawy Knstrukcji Maszyn dla  uczniów klasy 1br w Szkole Brznżowej I stopnia w MOS w Łysej Górze.